Posts Tagged ‘To Be-Zaar Hi Raho – Jaun Elia’

Sochta Houn Kabhi Kabhi

November 8th, 2020, posted in Jaun Elia
Share

#DeathAnniversary, #DeathAnniversary #JaunElia, #JaunElia, aliya, By Jaun Elia, Death Anniversary, Death Anniversary Jaun Elia, Jaun Elia, Jhon aliya, john, Jon Elia, poet, poetry, shayari, To Be-Zaar Hi Raho – Jaun Elia, urdu

Share

Mera Eik Mashwara Hai

December 14th, 2019, posted in Jaun Elia
Share

Urdu Poet, Scholar Philosopher,#DeathAnniversary, #DeathAnniversary #JaunElia, #JaunElia, aliya, By Jaun Elia, Death Anniversary, Death Anniversary Jaun Elia, Jaun Elia, Jhon aliya, john, Jon Elia, poet, poetry, shayari, To Be-Zaar Hi Raho – Jaun Elia, urdu

Share

To Be-Zaar Hi Raho – Jaun Elia

January 15th, 2017, posted in Jaun Elia
Share

#DeathAnniversary, #DeathAnniversary #JaunElia, #JaunElia, aliya, By Jaun Elia, Death Anniversary, Death Anniversary Jaun Elia, Jaun Elia, Jhon aliya, john, Jon Elia, poet, poetry, shayari, urdu

Be-Zaar Ho Gayi Ho Boht Zindagi Se Tum..
Jab Bas Mein Kuch Nahi Hai To Be-Zaar Hi Raho ..

– Jaun Elia –

Share