Posts Tagged ‘90 Karachi’

Main Houn Don

July 30th, 2013, posted in COMiCS, PAKiSTAN
Share

Main Houn Don,don,don movie,movie don,PakistaniMeme,Pakistani Meme,meme,Pakistan,Paki Jokes,meme,memeabad,Altaf Husain,Altaf Husain Meme,Altaf Meme,Altaf Husain Comics,Altaf Husain JOkes,Altaf Husain funny,90 Karachi,karachi,MQMQ

Share

Toliet Jaanna Hai

July 29th, 2013, posted in COMiCS, PAKiSTAN
Share

Toliet Jaanna Hai,PakistaniMeme,Pakistani Meme,meme,Pakistan,Paki Jokes,meme,memeabad,Altaf Husain,Altaf Husain Meme,Altaf Meme,Altaf Husain Comics,Altaf Husain JOkes,Altaf Husain funny,90 Karachi,karachi,MQM,altaf hussian,altaf hussian meme,Altaf Husain Invigilator,altaf hussian Invigilator

Share

You Have Nine Zero Minutes

July 1st, 2013, posted in COMiCS, PAKiSTAN
Share

You Have Nine Zero Minutes,You Have Nine Zero ,Minutes,nine zero,PakistaniMeme,Pakistani Meme,meme,Pakistan,Paki Jokes,meme,memeabad,Altaf Husain,Altaf Husain Meme,Altaf Meme,Altaf Husain Comics,Altaf Husain JOkes,Altaf Husain funny,90 Karachi,karachi,MQMQ,

Share